بلاگ

06
نوامبر

مد و مدرنیته

کتاب مد و مدرنیته پی کاوی در سرشت چند وجهی لباس و ابهامات آن است و یک کار ابتکاری که با خلاقیت همراه است. کتاب حاضر در وهله نخست...

Read More